Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de hele Europese Unie.

In het kort verplicht het o.a. verenigingen en ondernemingen duidelijk te maken aan haar leden/ klanten hoe er met hun persoonlijke gegevens wordt omgesprongen. In het hieronder omschreven PRIVACY STATEMENT van Exact Rijopleidingen vind je deze gegevens terug.

Het gaat om de volgende primaire gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Jouw bezoeken op onze site, met daaraan gekoppeld je IP-adres en browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Exact Rijopleidingen verwerkt GEEN gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd.

Uiteraard kunnen wij niet controleren of een bezoeker van onze site ouder is dan 16jaar. Wij adviseren dan ook ouder/ voogd betrokken te zijn bij online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar om te voorkomen dat deze gegevens worden verwerkt.

Wanneer een ouder/ voogd constateert dat dit toch is gedaan zonder zijn of haar toestemming dan kan deze contact met ons opnemen via . Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Een BSN nummer zal door ons NOOIT gevraagd dan wel verwerkt worden. Wel kan Exact Rijopleidingen jouw BSN nummer aflezen wanneer je ons gemachtigd hebt om voor jou examens aan te vragen via het CBR, waar jij deze gegevens hebt achtergelaten.

Waarom hebben wij deze gegevens van je nodig?

Exact Rijopleidingen verwerkt deze gegevens primair voor het voeren van:

 • les administratie (bijhouden van je lesvorderingen d.m.v. de instructiekaart)
 • je te kunnen bellen of appen voor een nieuwe lesafspraak
 • voor het voeren van een betalingsadministratie
 • verzenden van nieuws in rijschoolbranche
 • mailing van een actie van Exact Rijopleidingen
 • en jou ook te kunnen informeren over (prijs)wijzigingen van onze diensten.

Ook verwerken en bewaren wij uiteraard de gegevens die wij conform de (belasting)wet verplicht zijn. Bijvoorbeeld je persoonsgegevens op je instructiekaart.

Delen we jouw gegevens met anderen?

Nee, niet anders dan strikt noodzakelijk voor uitoefening van de lessen/ opleiding.
Jouw gegevens delen wij NIET met derden commerciƫle bedrijven.
E-mail adressen worden dan ook NIET doorverkocht tenzij je daar nadrukkelijk je toestemming voor hebt gegeven.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard.
Deze termijn is gelijk aan de wettelijke bewaartermijn voor onze administratie.

Social Media

Afspraken worden vaak op initiatief van leerling via app of mail gemaakt.
Wanneer je niet wilt dat deze gegevens op de telefoon van je instructeur staan raden we je aan hem of haar te bellen voor een afspraak.

Na het slagen wordt er vaak een foto gemaakt van de leerling die Exact Rijopleidingen vervolgens op haar site/ Facebook pagina zet.
Dit gebeurt NOOIT zonder mondeling akkoord van de betrokken leerling.

Bij de foto wordt in voorkomende gevallen alleen een voornaam genoemd, GEEN verder gegevens.

Jouw bezoek op onze website

Exact Rijopleidingen maakt momenteel GEEN gebruik van cookies.
Wanneer we dat in de toekomst wel mochten gaan doen zullen het uitsluitend technische en functionele cookies betreffen.

Dergelijke cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en voor jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen voor dat de website goed werkt en onthouden bv jouw voorkeursinstellingen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, veranderen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.
Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar .
Exact Rijopleidingen zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren, doch uiterlijk binnen 6 weken.

Ter identificatie van de verzoeker dient deze een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.
Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken, ter bescherming van je privacy.

Beveiliging

Beveiliging van jouw gegevens is een serieuze zaak.
Zoals eerder gezegd verkoopt Exact Rijopleidingen NIMMER, zonder jouw nadrukkelijke toestemming, jouw gegevens door aan anderen.

Wij doen onze uiterste best om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan.
Zie je desondanks toch iets vreemd waardoor je het idee hebt dat jouw gegevens gevaar lopen neem dan direct contact met ons op via: .

Exact Rijopleidingen heeft als verwerker van jouw gegevens enkele maatregelen getroffen, te weten o.a.:

 • toegang tot gegevensdragers beveiligd met een sterk wachtwoord
 • beveiliging van netwerkverbindingen
 • veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden
 • en geheimhoudingsverklaringen vastgelegd in een veiligheidsprotocol vanaf 25 mei 2018.

Dit van al onze medewerkers die toegang hebben tot mail verkeer, zich bezighouden met versturen van facturen, en het beantwoorden van telefoon gesprekken.

Bovengenoemd Privacy Statement is per 22 mei 2018 aan onze site toegevoegd!