Het CBR gaat vanaf 1 november 2019 een aanpassing doorvoeren aan het theorie-examen voor de categorie B.

Wat verandert er aan het examen?
Het CBR heeft allereerst een wijziging doorgevoerd aan de eind- en toetstermen waardoor de inhoud waarop getoetst wordt verandert. Daarnaast heeft het CBR de indeling van het examen aangepast, waardoor het examen straks niet uit twee maar uit drie onderdelen bestaat.

Het onderdeel ‘gevaarherkenning’ blijft gelijk. En het onderdeel ‘Verkeersregels en verkeersinzicht’ wordt opgesplitst naar de onderdelen:
Verkeersregels (kennis)
Verkeersinzicht (kennisplus)
Bij het onderdeel ‘Verkeersregels’ moet je de feitelijke verkeersregels kunnen benoemen en herkennen. Dit wordt door het CBR ook wel ‘kennis’ genoemd. En bij het onderdeel ‘Verkeersinzicht’ gaat het om het kunnen tonen van een gevoel voor verkeersinzicht. Dit wordt door het CBR ‘kennisplus’ genoemd.

Elk onderdeel heeft zijn eigen slaagnorm. Zie hieronder in de twee tabellen het verschil tussen de manier waarop het examen nu is ingedeeld en de manier waarop het nieuwe examen is ingedeeld:

Situatie nu

Onderdeel Slaagnorm
Gevaarherkenning (25 vragen)
Verkeersregels en verkeersinzicht (40 vragen)
Min. 13/25 goed beantwoorden
Min. 35/40 goed beantwoorden

Situatie vanaf 1 november 2019

Onderdeel Slaagnorm
Gevaarherkenning (25 vragen)
Verkeersregels (Kennis) (12 vragen)
Verkeersinzicht (Kennisplus) (28 vragen)
Min. 13/25 goed beantwoorden
Min. 10/12 goed beantwoorden
Min. 25/28 goed beantwoorden